Toggle Header

Music as a language

Een prachtige korte presentatie van bassist Victor Wooten. Hij vergelijkt het leren praten met het leren musiceren. Waarom mag je als muziekleerling pas samenspelen met professionals als je zelf heel gevorderd bent? Je moedertaal heb je goed leren spreken doordat je vanaf het allereerste begin met professionals mocht praten (je ouders!). Deze benadering is ook interessant voor andere leerprocessen. Mag je snel genoeg als lerende aan de slag met professionals?